Formación en habilidade profesional e certificado de cualificación de soldadores e operadores maiores

Formación en habilidade profesional e certificado de cualificación de soldadores e operadores maiores
O proceso de soldadura require que os traballadores unan pezas metálicas fundindo pezas metálicas e forxándoas. Segundo as estatísticas da Oficina de Traballo, os soldadores teñen boas oportunidades de emprego, aínda que non haberá un rápido crecemento neste campo. Debe recibir formación antes de traballar como soldador. A formación está dispoñible en colexios comunitarios, escolas técnicas e escolas secundarias. Prepararse para traballar como soldador leva só seis semanas。
Lectura do proxecto
A lectura de planos é un curso práctico que permite aos estudantes aprender e interpretar os símbolos de soldadura e os debuxos de montaxe incluídos na maioría dos planos empregados en contornos industriais. Aprendendo a ler planos, os soldadores son capaces de identificar as dimensións de ancho, altura e lonxitude dun proxecto, interpretar símbolos de soldadura e outros e esbozar obxectos que representan con precisión os detalles.
Tenda de Matemáticas
Os soldadores deben estar cómodos coa xeometría e as fraccións. Tamén deben saber calcular fórmulas sinxelas e tomar medidas precisas. Estas habilidades son esenciais xa que os soldadores deben ser precisos para evitar erros custosos. Os soldadores usan a miúdo as mesmas fórmulas matemáticas, o que facilita que os novos soldadores poidan coller rapidamente.
Química e Física
A soldadura é unha habilidade á que se aplican os principios básicos de enxeñaría, polo que debes coñecer os conceptos básicos da química e da física. A química e a física son ciencias que estudan a enerxía e a materia e os efectos de que interactúan entre si. A soldadura é a unión de dous metais xuntos quentándoos, polo que se produce unha reacción química e física. Ao aprender química básica e física, obterás unha comprensión máis ampla do que está a suceder cando os metais se quentan e se unen.
Soldadura de metais
A soldadura implica a preparación de metais, a comprobación da oxidación, o uso de equipos de seguridade adecuados e a fusión das pezas metálicas. Os soldadores deben coñecer a diferenza entre unha boa soldadura e unha mala. Deben saber escoitar atentamente os metais durante o proceso de soldadura xa que así saberán se os metais se soldan correctamente. Os soldadores tamén deben saber escoitar atentamente o seu aparello de soldar. Esta é outra forma de calibrar o proceso de soldadura.
 


Tempo de publicación: Nov-10-2020