Calidade

Lista de dispositivos de proba clave

Inclúense as capacidades

Espectrómetro óptico
Máquina de medición de coordenadas de brazos FARO (CMM)
Probador de Rockweel
Ferramentas manuais variadas, accesorios, medidores e outros dispositivos de medida
Máquina de medición óptica
Detector de fallos por ultrasóns
Inspec sistema de detección visual
Probador de tracción
Detector de fallos de po magnético
Proxector de perfil

ISO 9001: 2015
PPAP
Envíos de garantía parcial
Control de procesos estatísticos (SPC)
Enxeñaría inversa
Inspección do primeiro artigo (FAI)
Resolución de problemas de acción correctiva 8D
5 POR QUE Resolución de problemas de acción correctiva
Xestión da auditoría
Calibracións

Enquisas a clientes
Enquisas a provedores
Control de documentos
Revisión de cambio de enxeñaría (ECR / ECN)
Formación dos empregados
Revisión da xestión
Mantemento preventivo
Xestión in situ de 5S

  • Quality
  • Quality
  • Quality
  • Quality